Kinderfysiotherapie

Het uitgangspunt bij kinderfysiotherapie is het stimuleren van de optimale ontwikkeling van het kind bij motorische en functionele problemen in de groei. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. In de meeste gevallen gaat deze ontwikkeling bij een kind vanzelf goed. Echter bij sommige kinderen verloopt dit anders, wijkt het af of duurt het langer. Zij hebben meer oefening nodig om het te leren of moeten op een andere manier leren bewegen.

Een afwijkende ontwikkeling kan veroorzaakt worden door verschillende aandoeningen. Dit kan een kind belemmeren om optimaal deel te nemen aan hun leefwereld. De kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen met deze afwijkingen en wel op de volgende gebieden:

 • Motorische ontwikkelingsproblemen (grove en fijne motoriek)
 • Verstandelijke beperkingen algehele ontwikkelingsachterstand
 • Pijnklachten in gewrichten en/of spieren
 • Autisme, AD(H)D en gedragsproblemen
 • Sensorische informatieverwerking
 • Houdingsafwijking en hoofdpijn
 • Orthopedische problemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Herstel na een operatie
 • Schrijfproblemen
 • Sportblessures
 • Tenenlopen


De kinderfysiotherapeut onderzoekt uw kind aan de hand van uw hulpvraag. Hierbij wordt een behandelplan op maat gemaakt. Uitganspunt is de leeftijd en ontwikkelfase van uw kind, de aandoening en de omgevingsfactoren. Indien nodig wordt uw toestemming gevraagd om ook informatie van andere behandelaars of school te verkrijgen.

Tijdens de behandeling wordt samen geëvalueerd en zo nodig wordt het plan bijgestuurd.

De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie worden vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering.

neem contact op
Bezig met laden